مرکز تحقیقات ادبیات فارسی علامه اقبال لاهوری دانشگاه علامه طباطبایی در راستای برنامه‌های پژوهشی خود، نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی را با رویکرد مطالعات تطبیقی برگزار مینماید. هدف از برگزاری این همایش، آگاهی از آخرین دستاوردها و پژوهش‌های استادان، پژوهشگران و دانشجویان در زمینة موضوعات گوناگون ادبیات فارسی است. این همایش در دو بخش تخصصی و عمومی برگزار می‌شود. بخش تخصصی این همایش به موضوع ادبیات تطبیقی اختصاص یافته است که یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعاتی ادبیات به شمار می‌آید. بخش عمومی همایش نیز به یافته‌های پژوهشی در دیگر موضوعات ادب فارسی اختصاص دارد. شایستة یادآوری است که مقالات ارسالی لازم است دربرگیرندة یافته‌های پژوهشی محققان ادب فارسی باشد و منطبق با شیوه‌نامة نگارش مقالات تنظیم شود. مقالات پس از دریافت از سوی دبیرخانه در اختیار داوران محترم قرار می‌گیرد و در صورت کسب امتیاز لازم، پذیرش می‌شود. نویسندگان محترم مقالات لازم است پس از اعلام پذیرش نسبت به واریز وجه ثبت نام اقدام نمایند. این مبلغ برای صدور گواهی پذیرش، نسخة الکترونیکی مقالات و کتاب چکیده مقالات دریافت می‌شود. مرکز تحقیقات ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی امیدوار است با مشارکت و همفکری تمامی استادان و پژوهشگران، این همایش بتواند بستری مناسب برای طرح یافته‌ها و پژوهش‌های نوین در ادبیات فارسی فراهم آورد و گامی کوچک در مسیر اعتلای فرهنگ و ادب ایران اسلامی به شمار آید.


                                                                                                    دبیرخانه نخستین همایش ملّی تحقیقات ادبی