محورهای نخستین همایش ملّی تحقیقات ادبی

مرکز تحقیقات ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

       1. مطالعات سبک‌شناسی و بلاغت.   

       2. موضوعات حوزة نقد و نظریة ادبی.

       3. مطالعات ادبیات معاصر.       

       4. بررسی انواع ادبی و گونه‌شناسی.

       5. مطالعات دستوری و زبان‌شناختی.         

       6. ادبیات دینی و آیینی.

       7. مطالعات ادبیات عامیانه.                                             

       8.. ادبیات فارسی و انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

       9. ادبیات کودک و نوجوان .       

       10. مطالعات نسخه‌شناسی و سندپژوهی.

       11. ادبیات فارسی و مطالعات ترجمه.                 

       12. ادبیات شبه قاره و آسیای میانه.

       13. ادبیات و مطالعات میان رشته‌ای.                     

       14. مطالعات مرتبط با آموزش زبان و ادبیات فارسی.

       15. دیگر پژوهش‌های مرتبط با زبان و ادبیات فارسی.