پژوهشگر گرامی، لطفا برای شرکت در کارگاه ‌ها از طریق ارسال ایمیل به دبیرخانه همابش، اقدام نمایید و تصویر برگه واریز هزینه  کارگاه را به ایمیل دبیرخانه ارسال نمایید.

برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 نظریه ساختگرایی
1397-12-04 09:00-12:30
دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی 25
500,000 ریال
0 دکتر کورش صفوی
2 فلسفه ادبیات
1397-11-28 13:00-17:00
1397-12-05 13:00-17:00
دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی 25
1,000,000 ریال
0 دکتر امیر نصری
3 ویراستاری (ویرایش فنی و زبانی)
1397-12-07 13:00-17:00
1397-12-08 13:00-17:00
1397-12-13 13:00-17:00
1397-12-14 13:00-17:00
دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی 25
1,500,000 ریال
1 دکتر حسن ذوالفقاری/ دکتر ناصر نیکوبخت
4 ترانه سرایی
1397-11-28 13:00-17:00
1397-11-29 13:00-17:00
دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی 25
1,000,000 ریال
0 حسین غیاثی/ سیامک عباسی
5 ادبیات داستانی
1397-11-27 13:00-17:00
1397-12-04 13:00-17:00
دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی 25
1,000,000 ریال
0 مهدی یزدانی خرم
6 ادبیات و سینما
1397-11-30 13:00-17:00
1397-12-07 13:00-17:00
دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی 25
1,000,000 ریال
0 محسن آزرم
7 آشنایی با اصطلاحات نسخ خطی و تصحیح متن
1397-12-05 09:00-17:00
دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی 25
1,000,000 ریال
0 دکتر محسن روستایی