ارتباط با دبیرخانه همایش
1397-09-19

پژوهشگران محترم می‌توانند پرسش‌های احتمالی خود را از طریق ارسال ایمیل به دبیرخانه همایش جویا شوند.

نشانی ایمیل دبیرخانه:  plrc.atu@gmail.com