چگونگی ثبت نام در کارگاه‌های آموزشی
1397-10-12

علاقه‌‌مندان به شرکت در کارگاه‌ها، لازم است پس از واریز شهریه به شماره حساب یا شماره کارت ذیل، تصویر برگه واریز را به همراه نام خانوادگی و شماره تماس به دبیرخانه همایش ایمیل کنند..

شماره کارت : 5859831038006093             به نام مهدی ستاریان

شماره حساب بانک تجارت: 3813549297     به نام مهدی ستاریان