توضیح در خصوص واریز هزینه ثبت نام
1397-10-19

از پژوهشگران محترم خواهشمند است تا پیش از مشخص شدن نتایج داوری، هیچ گونه وجهی را پرداخت ننمایند. پس از پذیرش مقالات، دبیرخانه همایش نسبت به چگونگی واریز وجه اطلاع رسانی  می‌نماید.