برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
2,000,000 ریال
مقاله دوم 1800000 ریال مقاله سوم 1500000 ریال
2
1,500,000 ریال
مقاله دوم 1200000 ریال مقاله سوم 100000 ریال
3
1,200,000 ریال
مقاله دوم 1000000 ریال مقاله سوم 800000 ریال
4
500,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.