امکان ارسال مقالات از طریق ایمیل
29 آذر 1397

به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند، علاوه بر ارسال مقالات از طریق سامانه، این امکان نیز مهیا شده است که مقالات خود را از طریق ایمیل به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. در صورت ارسال از طریق ایمیل نیازی به بارگذاری مجدد مقالات در سامانه نیست. لازم به یادآوری است که پس از ارسال مقالات به دبیرخانه، نامه دریافت مقاله از طریق ایمیل برای ایشان ارسال می‌گردد. در صورتی که پژوهشگران محترم ظرف 12 ساعت این ایمیل را دریافت نکردند، به معنی آن است که مقاله ایشان به دبیرخانه نرسیده است و لازم است باردیگر نسبت به ارسال آن اقدام کنند.

login