مرکز تحقیقات ادبیات فارسی علامه اقبال لاهوری دانشگاه علامه طباطبایی در راستای برنامه‌های پژوهشی خود، نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی را با رویکرد مطالعات تطبیقی برگزار مینماید. هدف از برگزاری این همایش، آگاهی از آخرین دستاوردها و پژوهش‌های استادان، پژوهشگران و دانشجویان در زمینة موضوعات گوناگون ادبیات فارسی است. این همایش با همکاری انجمن زبان شناسی ایران و در دو بخش تخصصی و عمومی برگزار می‌شود. بخش تخصصی این همایش به موضوع ادبیات تطبیقی اختصاص یافته است که یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعاتی ادبیات به شمار می‌آید. بخش عمومی همایش نیز به یافته‌های پژوهشی در دیگر موضوعات ادب فارسی اختصاص دارد. امید است با مشارکت و همفکری تمامی استادان و پژوهشگران، این همایش بتواند بستری مناسب برای طرح یافته‌ها و پژوهش‌های نوین در ادبیات فارسی فراهم آورد و گامی کوچک در مسیر اعتلای فرهنگ و ادب ایران اسلامی به شمار آید.

 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1397-10-01
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1397-07-03
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1397-10-01
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1397-11-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1397-10-20
تاریخ شروع همایش
1397-12-06 10:00
تاریخ پایان همایش
1397-12-06 18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

فرم شرکت در همایش

نوع عضویت شماره 1

2,000,000

ریال
مقاله دوم 1800000 ریال
مقاله سوم 1500000 ریال

نوع عضویت شماره 2

1,500,000

ریال
مقاله دوم 1200000 ریال
مقاله سوم 100000 ریال

نوع عضویت شماره 3

1,200,000

ریال
مقاله دوم 1000000 ریال
مقاله سوم 800000 ریال

نوع عضویت شماره 4

500,000

ریال
login