چگونگی ثبت نام در کارگاه‌های آموزشی
12 دی 1397

علاقه‌‌مندان به شرکت در کارگاه‌ها، لازم است پس از واریز شهریه به شماره حساب یا شماره کارت ذیل، تصویر برگه واریز را به همراه نام خانوادگی و شماره تماس به دبیرخانه همایش ایمیل کنند..

شماره کارت : 5859831038006093             به نام مهدی ستاریان

شماره حساب بانک تجارت: 3813549297     به نام مهدی ستاریان

login