توضیح در خصوص واریز هزینه ثبت نام
19 دی 1397

از پژوهشگران محترم خواهشمند است تا پیش از مشخص شدن نتایج داوری، هیچ گونه وجهی را پرداخت ننمایند. پس از پذیرش مقالات، دبیرخانه همایش نسبت به چگونگی واریز وجه اطلاع رسانی  می‌نماید.

login