برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در همایش

نوع عضویت شماره 1

2,000,000

ریال
مقاله دوم 1800000 ریال
مقاله سوم 1500000 ریال

نوع عضویت شماره 2

1,500,000

ریال
مقاله دوم 1200000 ریال
مقاله سوم 100000 ریال

نوع عضویت شماره 3

1,200,000

ریال
مقاله دوم 1000000 ریال
مقاله سوم 800000 ریال

نوع عضویت شماره 4

500,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
login